Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

logo-exhibitor

Opis Wystawcy
ARiMR jest jedyną rolniczą agencją płatniczą w Polsce. Wspiera finansowo rozwój polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich poprzez wdrażanie programów Unii Europejskiej oraz udzielanie pomocy ze środków krajowych.
Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy, mieszkańcy wsi, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. Agencja udziela też pomocy podmiotom z sektora rybackiego.