Agrami

logo-exhibitor

Opis Wystawcy
Agrami to producent jedno- i wieloskładnikowych nawozów dolistnych. Oferta Agrami to kondycjonery wody, nawozy mikroelementowe o bardzo wysokiej koncentracji pierwiastków oraz innowacyjne nawozy z nanocząsteczkami srebra i miedzi. Zaawansowane właściwości oraz skład produktów wyróżniają Agrami spośród innych producentów tej gamy preparatów.