AGRO Ubezpieczenia (Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych)

logo-exhibitor

Opis Wystawcy
AGRO Ubezpieczenia to polska marka należąca do Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, dedykowana dla rolników. Kompleksowa oferta umożliwia m.in. ochronę w zakresie: dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych, OC rolników, ubezpieczenia mienia wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego, Agrocasco, OC w życiu prywatnym.