AKCENTA CZ a.s.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy
AKCENTA to instytucja płatnicza, oferująca obsługę transakcji walutowych dla firm. Specjalizujemy się w wymianie walut, płatnościach zagranicznych i transakcjach eliminujących ryzyko kursowe. Usługi AKCENTY są skierowane do firm, które zajmują importem albo eksportem towarów lub usług. Bez konieczności zmiany banku możliwe jest osiągnięcie znacznych oszczędności.