Biogas System

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Naszym celem jest zwiększenie obecności biogazu na rynku energetycznym Polski. Ideą użytkowanej przez Biogas System technologii jest to, aby inwestycja w biogazownie była możliwie najbardziej opłacalna, miała jak najlepszy wpływ na środowisko, a także aby jej użytkowanie było jak najprostsze

EN

Our goal is to increase the presence of biogas on the Polish energy market. The idea behind the technology used by Biogas System is that the investment in biogas plants is as profitable as possible, has the best possible impact on the environment, and that its operation is as simple as possible.