Biopharmacotech

logo-exhibitor

Opis Wystawcy
Biopharmacotech wytwarza innowacyjne produkty: BIOSTYMULATORY wzrostu roślin. Zawarte w BIOSTYMULATORACH biologicznie aktywne WOLNE AMINOKWASY L- uzyskuje się w procesie hydrolizy enzymatycznej.

Biopharmacotech is a manufacturer of innovative products: plant growth biostimulators. Biologically active free amino acids L- included in biostimulators of Biopharmacote