Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

W naszym Centrum Innowacji dążymy do wspierania współpracy nauki z biznesem, oraz do promowania działalności innowacyjnej, w szczególności identyfikacji, wspierania i wprowadzania do obrotu innowacji i produktów zaawansowanych technologii.

Prowadzimy pomoc i doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia spółek technologicznych, bazujących w głównej mierze na własności intelektualnej wytworzonej na uczelni (spółki spin-off). Pomagamy także w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach różnych konkursów ogłaszanych przez NCBiR, czy też NCN.

Oferujemy również współpracę w ramach wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów pomiędzy różnymi podmiotami na rynku, w szczególności wśród partnerów biznesowych i jednostek naukowych. Jesteśmy ponadto w stanie przygotować kompleksową ofertę szkoleń i warsztatów przy współudziale środowiska akademickiego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w zakresie nowych technologii, komercjalizacji, modeli biznesowych, a także szkoleń specjalistycznych z zakresu rolnictwa ekologicznego, systemu zarządzania jakością produkcji ekologicznej, systemu GLOBAL G.A.P. i innych. Oczywiście wszystko szyte na miarę, wg zapotrzebowania klienta

EN

.