Diagnostyka Gleby

logo-exhibitor

Opis Wystawcy
Naszym celem jest zrównoważone stosowanie nawozów poprzez podejmowanie decyzji na podstawie danych W taki sposób możemy poprawić jakość gleby i zdrowie roślin na skalę globalną, minimalizując jednocześnie wpływ niewłaściwych nawozów na środowisko naturalne. Naszą misją jest pomoc w promowaniu odpowiedzialnego zarządzania kwestią nawożenia bez rezygnacji ze zdrowia i jakości roślin, które uprawiamy