DOMASZ

logo-exhibitor

Opis Wystawcy
Domasz to polska firma produkcyjna, która od 2008 roku konsekwentnie buduje pozycję czołowego producenta Nowoczesnych Systemów do Ważenia i Pakowania dla branży rolniczej i przemysłowej.
Domasz is a Polish production company that has been consistently building the position of a leading manufacturer of Modern Weighing and Packaging Systems for the agricultural and industrial sectors since 2008.