Farmtec a.s.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy
Farmtec to kompleksowe usługi w dziedzinie inwestycji w gospodarstwach rolnych – przede wszystkim w produkcji zwierzęcej i odnawialnych źródeł energii.
Zaprojektujemy, wybudujemy lub zmodernizujemy fermę bydła mlecznego. Jesteśmy również liderem w budowie na klucz biogazowni rolniczych oraz komunalnych. Zapraszamy do współpracy.