HODOWLA ZWIERZĄT I NASIENNICTWO ROŚLIN POLANOWICE SP. Z O.O..

logo-exhibitor

Opis Wystawcy
Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. gospodaruje na obszarze 1309 ha użytków rolnych. Spółka ukierunkowana jest na hodowlę bydła mlecznego rasy polskiej holsztyńsko- fryzyjskiej odmiany czarno- białej, oraz nasiennictwo roślin. Stado liczy około 1200 sztuk ,charakteryzuje się wysoka wartością genetyczną, oraz wydajnością mleczną ok. 12 tys.kg.