Hugo Green Solutions sp. z o.o.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Technologia Hugo Green Solutions pomaga rozwiązywać problemy związane z uprawą roślin w niekorzystnych warunkach uprawy (susza glebowa, obecność patogenów) poprzez pobudzanie roślin do wzrostu i zwiększenie ich odporności na patogeny. Skraca też okres wegetacji odmian roślin późno dojrzewających.

Technologia oparta jest na dwóch rozwiązaniach „Hugo – Growth Stimulator” i „Hugo – Robot rolniczy”, które sprzężone ze sobą tworzą rozwiązanie w zakresie ekologicznej ochrony rośliny uprawnych, mające na celu poprawę jakości żywności oraz zdrowia ludzi.

EN

.