Instytut Ogrodnictwa- Państwowy Instytut Badawczy

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy jest wiodącym, europejskim centrum badań ogrodniczych utworzonym w roku 2011 przez połączenie Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa i Instytutu Warzywnictwa. Prowadzi badania naukowe oraz prace rozwojowe służące działalności naukowej, wdrożeniowej, upowszechnieniowej, normalizacyjnej i unifikacyjnej w obszarach: sadownictwo, warzywnictwo, roślin ozdobne i pszczelnictwo.

EN

The National Institute of Horticultural Research is a leading European center for horticultural research established in 2011 by the merger of the Institute of Horticulture and Floriculture and the Institute of Vegetable Crops. It conducts research and development work for scientific, implementation, dissemination, standardization and unification activities in the field of horticulture, vegetable growing, ornamental plants and beekeeping.