Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

logo-exhibitor

Opis Wystawcy
Działalność Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) jest wyraźnie ukierunkowana na problemy rozwoju zrównoważonego produkcji rolniczej i kształtowania środowiska rolniczego oraz wspieranie decyzji władz administracyjnych i samorządowych. Poprzez swoją działalność Instytut przyczynia się do zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności polskiego rolnictwa.