Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

logo-exhibitor

Opis Wystawcy
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa to instytucja rolna, obejmująca m.in. promocję polskiej żywności, zwiększanie eksportu produktów rolno-spożywczych, stabilizację i wsparcie rynków rolnych, transfer innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa, gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.