MSD Animal Health

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

MSD Animal Health to portfolio produktów farmaceutycznych oraz cyfrowych dla zwierząt hodowlanych. Dzięki zaangażowaniu w naukę o zdrowszych zwierzętach oferujemy lekarzom weterynarii oraz hodowcom jeden z najszerszych asortymentów weterynaryjnych produktów leczniczych oraz szeroki pakiet połączonych cyfrowo rozwiązań z zakresu identyfikacji i monitorowania. Jednym z takich rozwiązań jest system inteligentnej opieki nad stadem SenseHub®– to nie tylko narzędzie do precyzyjnego wykrywania rui, ale także skuteczne wsparcie hodowcy w zarządzaniu stadem i wykrywaniu problemów zdrowotnych przed wystąpieniem objawów klinicznych.

EN

MSD Animal Health is a portfolio of pharmaceutical and digital products for farm animals. Through our commitment to the science of healthier animals, we offer veterinarians and breeders one of the broadest ranges of veterinary medicinal products and a broad suite of digitally connected identification and traceability solutions. One of such solutions is the SenseHub® intelligent herd care system – it is not only a tool for precise heat detection, but also effective support for the breeder in managing the herd and detecting health problems before the onset of clinical symptoms.