TESTMER Warszawa S.A.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy
TESTMER WARSZAWA S.A. jest dostawcą linii technologicznych do produkcji pasz i przetwarzania biomasy. Podstawową maszyną stosowaną w linii technologicznej produkcji pasz i peletu jest granulator. TESTMER rozpoczął produkcję granulatorów w 1991 r. i od tego czasu rozbudował swoją ofertę o wszystkie maszyny związane z procesem wytwarzania pasz i przetwarzania biomasy.