Ważny krok w stronę innowacji. Zakończyły się Centralne Targi Rolnicze

Ważny krok w stronę innowacji. Zakończyły się Centralne Targi Rolnicze

Siódma edycja Centralnych Targów Rolniczych w Ptak Warsaw Expo upłynęła pod znakiem kontraktacji i rozmów o innowacjach. Wydarzenie odbyło się w dniach 8-10 grudnia 2023 roku.

Centralne Targi Rolnicze stały się ważnym punktem rozwoju branży rolniczej. Zawdzięczają to kompleksowości w podejściu do potrzeb współczesnego biznesu i szerokiej gamie możliwości dostępnej podczas wydarzenia.

W czasie eventu odwiedzający dostali komplet wiedzy na temat sektora. Poznali rozwiązania i systemy, które prezentowali wystawcy zarówno z kraju, jak i zagranicy. Ich możliwości kontraktacyjne wzrosły tym samym w znaczący sposób, otwierając na nowe rynki. Jednocześnie w jednym miejscu i czasie zaznajomili się setkami produktów i usług, co stanowiło pełny przegląd ofert firm działających w branży. Doświadczenie uczestników Centralnych Targów Rolniczych zostało również wzbogacone o pokazy i premiery, które pozwalały na własne oczy przekonać się o potencjale sektora agro i nowych możliwościach inwestycyjnych.

Ważny krok w stronę innowacji podczas Centralnych Targów Rolniczych

Centralne Targi Rolnicze otworzyły więc na możliwości networkingowe i pozwoliły na zwiększenie dynamiki sektora. Warto jednak wspomnieć również o ich wartości edukacyjnej, która podczas siódmej edycji wydarzenia skoncentrowana była wokół tematu innowacji.

Krajowa Rada Izb Rolniczych, partner Centralnych Targów Rolniczych w Ptak Warsaw Expo, aktywnie wzięła udział w przygotowaniu branżowej konferencji. Jej tytułem było „Rolnictwo 4.0 – wykorzystanie innowacji w produkcji rolnej i przetwórstwie”. Podczas panelu nie zabrakło najbardziej cenionych ekspertów w kraju, wśród których byli między innymi przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poseł do Parlamentu Europejskiego, Krzysztof Jurgiel, wygłosił prelekcję pod tytułem „Tworzenie prawa europejskiego w zakresie rolnictwa 4.0 w Parlamencie Europejskim”, a reprezentanci takich krajów jak Francja, Niemcy czy Izrael zaprezentowali case studies na temat tego, jak wygląda implementacja innowacji branżowych w ich rodzimych gospodarkach.

Konferencja Centralnych Targów Rolniczych w Ptak Warsaw Expo stanowiła więc istotne źródło inspiracji i wiedzy, które przysłużyć się mogą inkorporacji nowych rozwiązań i znajdowaniu najkorzystniejszych metod optymalizacji działań w sektorze.

Zaplanowano kolejną edycję Centralnych Targów Rolniczych

Po raz kolejny Centralne Targi Rolnicze stanowiły ważny punkt rozwoju dla branży agro. Najlepszym tego dowodem są statystyki edycji 2023. Wydarzenie odwiedziło
9 804 uczestników i 103 wystawców (między innymi OEX, Jantar, Pol Feed, COMPLEXOR czy Żar Hurtownia Paliw).

Kolejna edycja eventu odbędzie się w dniach 6 - 8 grudnia 2024. Zapraszamy!


Efektywne nawadnianie - jakie rozwiązania i systemy są popularne?

Efektywne nawadnianie - jakie rozwiązania i systemy są popularne?

Wydajne nawadnianie upraw to absolutna podstawa. Zdecydowana większość osób dąży do zminimalizowania kosztów, a posiadany budżet wpływa na wybór odpowiedniego systemu. Nie można również nie wspomnieć o innych przeszkodach, które sprawiają, że część rozwiązań staje się niedostępna. Warto pamiętać, że okresy suszy w Polsce występują coraz częściej, a deficyt wody w glebie prowadzi do dotkliwych strat. Nawadnianie jest potrzebne również w okresie, gdy opady atmosferyczne nie są wystarczającego do tego, aby zaspokoić potrzeby produkcji rolnej.

Jaki sposób nawadniania wybrać?

Efektywne nawadnianie jest niezbędne do tego, aby osiągnąć zamierzone cele produkcyjne. Pierwszym etapem jest kompleksowa analiza dostępności wody. Dużą rolę odgrywa nie tylko ukształtowanie terenu, ale również sposób jego użytkowania. Konieczne jest także oszacowanie kosztów, tak aby były one adekwatne do posiadanego budżetu.

Wybór technologii nawadniania warunkuje rodzaj uprawianych roślin. Istotne jest sprawdzenie, na jakiej głębokości zalegają wody gruntowe. W przypadku użytków zielonych trwałych najczęściej stosuje się nawadnianie podsiąkowe. Do nawadniania roślin osłoniętych oraz gruntowych wykorzystuje się zazwyczaj nawadnianie ciśnieniowe. Oba rozwiązania mają zarówno zalety, jak i wady. Więcej na ten temat można przeczytać we wpisie opublikowanym na portalu Fajny Ogród.

Nawodnienie ciśnieniowe

System ciśnieniowy opiera się na okresowym rozpylaniu wody lub dostarczaniu jej bezpośrednio do systemu korzeniowego roślin. Sprawdza się on nie tylko w okresie suszy, ale również wiosennych przymrozków. Możliwe jest automatyczne lub półautomatyczne sterowanie procesem. Rurociągi mogą zostać poprowadzone zarówno nad ziemią, jak i pod powierzchnią gleby. Dzielą się one na doprowadzające, rozdzielne, deszczujące ze zraszaczami, nawadniające z emiterami.

 • Bardzo ważne jest ustalenie optymalnej wydajności pomp. Nie może ona przekraczać dopuszczalnego ciśnienia w rurociągach. Ogromną rolę odgrywa maksymalne ciśnienie wody w zraszaczach i emiratach.
 • Rekomendowane jest, aby współczynnik bezpieczeństwa w systemach nawodnień ciśnieniowych wynosił minimum 1,5 (w odniesieniu do ciśnienia roboczego).
 • Rozbicie strugi wody na krople jest niezbędne do tego, by ograniczyć ryzyko zniszczenia naturalnej struktury gleby i roślin. Intensywność zraszania nie może być zbyt wysoka, ponieważ niepożądane jest wystąpienie spływów powierzchniowych. Warto pamiętać, że różnica w natężeniu konkretnych zraszaczy i emiratów nie powinna przekraczać 10%.
 • Promień zraszania ustalany jest indywidualnie – priorytetem jest, aby system nawadniania był efektywny i ekonomiczny.
 • Najlepiej, aby systemowe nawadnianie ciśnieniowe nie zostało umiejscowione na obszarach rolnych, gdzie występują linie energetyczne. Trzeba zachować bezpieczne odstępy, które zredukują ryzyko porażenia prądem.

Nawadnianie deszczowniane

Nawadnianie deszczowniane (powierzchniowe) polega na wytwarzaniu sztucznego deszczu, który zastąpi opady atmosferyczne. W obu przypadkach można uzyskać zbliżone efekty. Należy dodać, że omawiana technologia umożliwia usunięcie rozmaitych szkodników (np. mszyc) z powierzchni roślin. Budowa profesjonalnej deszczowni to przedsięwzięcie wymagające sporych zasobów finansowych. Instalacja złożona jest z agregatu (pompy), rurociągów, zraszaczy. Dopuszczalne jest wykorzystanie różnych źródeł wody (m.in. stawu, cieków płynących, studni, zbiorników wodnych).

 • W deszczowniach promień nawadniania wynosi od kilku do kilkuset metrów. Rozmieszczenie zraszaczy oraz intensywność rozpryskiwania wody dopasowuje się w podobny sposób, jak w przypadku systemu ciśnieniowego. Nawadnianie zbyt dużego obszaru gleby jest nieekonomiczne.
 • Do ochrony roślin przed ujemnymi temperaturami należy stosować zraszacze obrotowe jednodyszowe z kołpakiem ochronnym. Najlepiej, by wspomniany element znajdował się na sprężynie o mechanizmie obrotowym.
 • Można wyróżnić następujące rodzaje systemów: stacjonarne, półstacjonarne, przenośne, przetaczane, nawijane, frontalne, obrotowe. Wybór zależy głównie od miejsca użytkowania oraz rodzaju upraw. Znaczna część roślin co kilka lat zmienia lokalizację – dobrym wyborem jest tutaj system półstacjonarny lub przenośny.
 • W sadach chętnie montowane są deszczownie stacjonarne, które charakteryzują się wysoką stabilnością pracy i niezawodnością.
 • Systemy nawijane są uznawane za uniwersalne, ponieważ można je zastosować do niemal wszystkich rodzajów upraw.
 • Z mobilnych deszczowni można korzystać w dowolnym miejscu. Zmiana lokalizacji nie stanowi żadnego wyzwania, jednak nie można nie wspomnieć o ograniczeniach. Podstawowym minusem jest relatywnie mały zasięg.
 • Liczy się nie tylko powierzchnia, ale także kształt nawadnianego pola. System przetaczany znajduje zastosowanie na obszarach o regularnych kształtach (np. kwadratu, prostokąta).
 • Nawodnienie deszczowniane frontalne oraz obrotowe montowane są na płaskich terenach o dużej powierzchni.

Nawadnianie podsiąkowe

Na trwałych użytkach zielonych często korzysta się z systemu nawadniania podsiąkowego. Woda spiętrzana jest w cieku/kanale za pomocą zastawki lub jazu, a następnie wprowadzana do rowów. Na uwagę zasługuje fakt, że rozstaw rowów musi być zgodny z normami. Obowiązują tutaj konkretne modele matematyczne.

 • Nawadnianie podsiąkowe jest możliwe w przypadku, gdy gleby torfowe spełniają wymogi wskazane w normach. Intensywność poboru wody nie może być zbyt niska.
 • Teren musi być płaski, ponieważ wszelkie zagłębienia mogą prowadzić do podtapiania.
 • System nawodnień może pełnić funkcję systemu odwadniającego (po likwidacji/obniżeniu piętrzenia wody).


Truck1: Twój partner w świecie maszyn rolniczych na europejskich rynkach

Truck1: Your partner in the world of agricultural machinery on European markets

Truck1 is one of the leading players in the European online market, offering solutions in the field of agricultural machinery. We facilitate the buying and selling of everything from agricultural tractors and combines to trailers and equipment for hay or harvesting through our classifieds website. With over two decades of experience, we serve nearly 4 million buyers monthly and collaborate with thousands of sellers from various European countries. Our platform supports up to 35 languages, making us a unique partner on the international stage.

What sets us apart?

 • International reach: We allow buyers and sellers to expand their reach to target customers from Europe and around the world.
 • Comprehensive services: We provide a comprehensive range of services, including professional descriptions, marketing, and customer support at every stage of collaboration.
 • Trusted sellers: At Truck1, we prioritize trust and transparency. Our network of verified sellers consists of professionals committed to quality, ensuring satisfaction with transactions.

Log in now to benefit from:

 1. Wide selection: We offer a variety of vehicle types, brands, and collaborate with official representatives.
 2. User-friendly interface: Our interface is easy to use, provides content translation, and access to the „Looking for” section.
 3. Additional services: We support auctions, leasing offers, delivery options, and vehicle inspections.

Are you a professional seller? Truck1 is the perfect place for you. We offer modern technologies for promotion and updating of offers. Starting to sell on Truck1 is easy and quick with free registration. Join now and discover the possibilities that Truck1 offers at https://www.truck1-pl.com!


Odpowiedź na najważniejsze zagadnienia dla rolnictwa. Centralne Targi Rolnicze Hodowca w Ptak Warsaw Expo

Odpowiedź na najważniejsze zagadnienia dla rolnictwa. Centralne Targi Rolnicze Hodowca w Ptak Warsaw Expo

W dniach 2-4 grudnia 2022 w Ptak Warsaw Expo odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń dla sektora rolniczego w Polsce, czyli Centralne Targi Rolnicze Hodowca. Była to szósta edycja wydarzenia poświęconego najbardziej nowoczesnym technologiom dedykowanym rolnictwu. Premiery maszyn, pokazy najnowszych rozwiązań technologicznych, prezentacje produktowe – to tylko część atrakcji, która czekała na odwiedzających.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, KRIR, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, AgriGo, Agro Sral, Allflex, Bando, Biznes na Plus, Centrum Innowacji, Eco Sun, EskoDarPol, Eko Gwarancja, Eko Kurpol, EPK, Farmtec,    Foton Technik, Planta, RawiCom, RCM czy Gaia – to między innymi te firmy i instytucje można było znaleźć w gronie partnerów Centralnych Targów Rolniczych Hodowca. To dzięki wyjątkowym wystawcom, którzy na pierwszym miejscu stawiają innowacyjność i rozwój sektora, szósta edycja wydarzenia była sukcesem.

Centralne Targi Rolnicze Hodowca – biznes i edukacja

„Jak zaspokoić potrzeby żywnościowe wobec wyzwań sytuacji światowej?” – to pytanie przyświecało wszystkim odwiedzającym Centralnych Targów Rolniczych Hodowca. Odpowiedzi na nie poszukiwaliśmy wraz z Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Henrykiem Kowalczykiem, który opowiedział o bezpieczeństwie żywności i opłacalności produkcji rolniczej w Polsce. Komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, Janusz Wojciechowski, skupił się z kolei na działaniach Komisji Europejskiej w kwestii bezpieczeństwa żywnościowego, a Krzysztof Jurgiel, poseł do Parlamentu Europejskiego, opowiadał o działaniach Parlamentu Europejskiego w kwestii bezpieczeństwa żywnościowego i finansowania rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2023-2027.

Nie zabrakło również wystąpień z poszczególnych krajów. O bezpieczeństwie żywnościowym opowiadali między innymi przedstawiciele Nowej Zelandii, USA, Francji czy Niemiec. Pierwszego dnia Centralnych Targów Rolniczych Hodowca chętni mogli również wziąć udział w Panelu Konopnym pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Przetwórców Konopii i w wystąpieniu Polskiej Korporacji Fotowoltaicznej. Tym samym już na inaugurację eventu zgromadzeni dostali wielopoziomową dawkę wiedzy, która służy do rozwoju biznesowej świadomości.

Podobnie było kolejnego dnia, który poświęcony był poszczególnym sektorom rolnictwa i hodowli. Przedstawiciele najważniejszych polskich instytucji opowiadali o potrzebach w produkcji zbórz, rzepaku, buraków cukrowych czy ziemniaków. Nie zabrakło również zagadnień dotyczących produkcji zwierzęcej. Poruszone zostały tematy hodowli bydła mięsnego, trzody chlewnej, drobiu czy produkcji mleka.

Bogata strefa wystawiennicza Centralnych Targów Rolniczych Hodowca

Technika rolnicza, usługi specjalistyczne, środki do produkcji rolnej, narzędzia i części zamienne, start-up oraz środki do produkcji zwierzęcej – przedstawiciele tych sektorów byli wystawcami Centralnych Targów Rolniczych Hodowca. W sumie odwiedzający w liczbie ponad 10 000 mogli zaznajomić się z ofertami 97 producentów, dystrybutorów i branżowych wytwórców.

Nie był to jednak koniec niespodzianek przygotowanych dla uczestników wydarzenia. Podczas eventu mogli skorzystać z atrakcyjnych rabatów i okazji cenowych, które są niedostępne w innych okolicznościach. Ponadto, bogata selekcja prezentacji innowacji sprzętowych i maszyn zrobiła wrażenie na każdym, kto wziął w niej udział. Tym samym Centralne Targi Rolnicze Hodowca były kompletną platformą biznesową dla sektora.

Dziękujemy za udział w wydarzeniu i zapraszamy na kolejną jego edycję w Ptak Warsaw Expo!


W Mołdawii uruchomiono pierwszą platformę pogodową dla producentów rolnych

W Mołdawii uruchomiono pierwszą platformę pogodową dla producentów rolnych

Pierwsza wysokowydajna platforma meteorologii rolniczej została niedawno uruchomiona w Republice Mołdawii. Będzie ona dostępna dla wszystkich małych i średnich rolników w kraju.

Platforma Agrobiznes Meteo dostarczy producentom rolnym dokładnych danych dotyczących temperatury, wilgotności powietrza i gleby, prognoz pogody, informacji o ryzyku wystąpienia chorób i rozwoju szkodników.

Platforma Agrobiznes Meteo to szansa dla małych i średnich rolników, których nie stać na zainstalowanie własnej stacji pogodowej. Dzięki temu będą wiedzieć, co dzieje się na obszarze, na którym znajdują się ich pola rolne, kiedy należy interweniować przy konkretnych pracach lub przeprowadzać zabiegi na uprawach rolnych – wskazuje komunikat prasowy projektu.

Kluczową zaletą platformy jest możliwość otrzymywania informacji niezależnie od lokalizacji rolnika. – Biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne i wpływ niekontrolowanego stosowania pestycydów, terminowe zastosowanie zabiegów i konkretnych prac staje się sprawą najwyższej wagi. Producenci będą mieli swobodny dostęp do niektórych ważnych i dokładnych danych generowanych przez stacje pogodowe dzięki czujnikom, w które są wyposażone, niezależnie od ich lokalizacji, mogąc monitorować, co dzieje się w terenie przez 24 godziny na dobę. Wierzymy, że wyniki tego projektu przekroczą wstępne szacunki, ponieważ wszyscy chcemy zrównoważonego i dochodowego rolnictwa – powiedział Sergiu Jaman, założyciel Agrobiznes.

Dane zebrane z czujników są stale dostarczane na platformę, dzięki czemu rolnicy są zawsze na bieżąco ze zmianami pogodowymi.

W imieniu Agrobiznes miło nam poinformować, że firma ta dołączyła do grona Patronów Medialnych Centralnych Targów Rolniczych 2022, które odbędą się w PTAK Warsaw Expo w dniach 2.12-4.12.2022. Event ten to nie tylko wystawa maszyn, urządzeń rolniczych oraz środków do produkcji rolnej, lecz płaszczyzna dla rozwoju kontaktów biznesowych dla klientów oraz stworzenie dogodnej przestrzeni do umacniania współpracy.


PODSUMOWANIE V edycji CENTRALNYCH TARGÓW ROLNICZYCH

Za nami V edycja Centralnych Targów Rolniczych – Największe Targi Nowoczesnych Technologii dla Rolnictwa w Polsce, które odbyły się między 26 a 28 listopada 2021 roku.

Swoje produkty i usługi zaprezentowało ponad setki wystawców, odwiedziło nas ponad 15089 klientów branżowych, aby nawiązać cenne kontakty biznesowe, pogłębić swoją wiedzę o rynku i trendach na nim panujących. V edycja dała wizytującym i wystawcom bezkonkurencyjną platformę do dyskusji wśród światowych liderów sektora.

Centralne Targi Rolnicze są ściśle ukierunkowane na transfer wiedzy, podczas imprezy uczestnicy mieli okazje wziąć udział prelekcjach i konferencjach, dotyczących innowacji w branży, między innymi:

Konferencja Rynek i Uprawa Kukurydzy zorganizowana przez Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, w ramach, której odbyły się trzy prelekcje: Rynek nasion kukurydzy w Polsce, Precyzyjne Rolnictwo, Nowe technologie uprawy kukurydzy i jej efekty.

Swoją prelekcję pod tytułem “Konopie w uprawie, w przetwórstwie i na rynkach w Polsce i na świecie”, zorganizowała Fundacja Konopie dla Ziemi. W trakcie wykładu zostały poruszone główne aspekty z wiązane z korzyściami, jakie płyną z uprawy konopi.

Po raz trzeci, w ramach imprezy, odbył się największy ogólnopolski plebiscyt wiejski MISTRZOWIE AGRO organizowany przez Polska Press. W tym roku nagrody w konkursie zostały przyznane w sześciu kategoriach: Sołtys Roku, Rolnik Roku, Gospodyni Roku, Koło Gospodyń Wiejskich, Sołectwo Roku, Gospodarstwo Agroturystyczne. Uroczyste wręczenie nagród było najważniejszym punktem uroczystej gali plebiscytu podczas Centralnych Targów Rolniczych.

Uwagę zwiedzających przykuła także rywalizacja w Pucharze Polski Strongman Nadarzyn 2021. Zawody składały się m.in. z przeciągania ciągnika czy spacer z yokiem o wadze 360 kg.

Tegoroczne targi to kolejny sukces na naszej liście. Wszystkim, którzy się pojawili serdecznie dziękujemy. Cieszymy się, że nasi klienci opuścili hale z podpisanymi kontraktami i bogatsi o najaktualniejszą wiedzę o rynku i panujących na nim trendach oraz innowacjach.

Do zobaczenia w przyszłym roku.


Puchar Polski Strongman Nadarzyn 2021

PROGRAM

Puchar Polski Strongman Nadarzyn 2021

na Centralnych Targach Rolniczych -  Ptak Warsaw Expo, al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn

Nadarzyn -27 listopada (sobota)

godz. 12.00:

Oficjalne otwarcie zawodów pt. „Puchar Polski Strongman Nadarzyn 2021”

godz. 12.20:

 1. Konkurencja: nosidło 320 kg na 40 metrów
  (startuje 2 zawodników)
  -konkurs dla mężczyzn: uchwyt Herkulesa na nosidle srebrnym 150 kg. (startuje 5 mężczyzn)
 2. Konkurencja: Wyciskanie axel gryfu ponad głowę na maksymalne obciążenie. Start od 130 kg, dokładamy co 10 kg.
 3. Konkurencja: Yok o wadze 360 kg na odległość 40 metrów (startuje 2 zawodników)
 4. Konkurencja: Martwy ciąg na platformie, traktor Kubota. Czas 60 sek.
  -konkurs dla kobiet : waga płaczu 10 kg na czas. (startuje 6 kobiet)
 5. Konkurencja: Wyciskanie kosiarki na platformie na barki
 6. Konkurencja: Przeciąganie w siadzie traktora Kubota.

ZAWODNICY:

Maciej Hirsz – Najsilniejszy Kaszub
Mateusz Wrzesiński – Czołowy zawodnik do 105 kg.
Paweł Piskorz – Najsilniejszy Policjant
Oskar Ziółkowski – Mistrz Polski Strongman 2021
Dariusz Wejer – wielokrotny zwycięzca Puchary Polski Strongman
Rafał Kobylarz- Mistrz Polski Strongman z 2010

Sędziowie:

Dominik Abus oraz Krzysztof Radzikowski


Podsumowanie Centralnych Targów Rolniczych 2020

Podsumowanie Centralnych Targów Rolniczych 2020

Dobiegła końca kolejna – już czwarta – edycja Centralnych Targów Rolniczych w Ptak Warsaw Expo. Gdy opada potargowy kurz zabieramy się za podsumowanie minionej imprezy i co oczywiste, planowanie przyszłorocznej, która wzniesie największe targi nowoczesnych technologii dla rolnictwa na jeszcze wyższy poziom.

Orlen honorowym partnerem Centralnych Targów Rolniczych

Uroczyste otwarcie targów uświetniło wielu znakomitych gości, których powitał prezes Ptak Warsaw Expo – Tomasz Szypuła. Do zgromadzonych pod sceną odwiedzających przemówili Jan Krzysztof Ardanowski – minister rolnictwa i rozwoju wsi, Wiktor Szmulewicz – prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Janusz Kogut, prezes Orlen Paliwa. W tym miejscu warto zaznaczyć rolę jaką w organizacji targów odegrała Grupa Kapitałowa Orlen – pierwszy raz w historii Centralnych Targów Rolniczych objęła nad nimi partnerstwo honorowe.

Premiery sprzętu rolniczego

Po oficjalnym powitaniu przyszedł czas dla odwiedzających, którzy tłumnie ruszyli korytarzami aby podziwiać co do zaoferowania w tym roku mają dla nich wystawcy. Niewątpliwie miłośnicy maszyn rolniczych nie mogli oderwać wzroku od nowości jakie pojawiły się w halach Ptak Warsaw Expo. CLAAS LEXION 8700, CLAAS AXION 960TT, New Holland T7 – 165 S czy Kubota MGX 115 to modele, które cieszyły się największą popularnością wśród pasjonatów rolnictwa, ale były także elementem tradycyjnej rywalizacji. Jak co roku bowiem firmy prezentujące swoje maszyny, sprzęty i wszelkie produkty rolnicze walczyły o prestiżowe nagrody, które zostały wręczone podczas znakomitej gali – Złoty Żuraw Rolnictwa.

Święto branży rolniczej

Rolnictwo tworzą przede wszystkim ludzie, którzy napędzają pozytywną energią całą branżę. Tej idei przyświecało rozdanie nagród w ramach konkursu Mistrzowie Agro organizowanego przez Polską Grupę Press. Tytuł Sołtysa Roku odebrała Tamara Kalinowska. Doceniono wielką pracę, jaką wykonuje na rzecz sołectwa Koziróg Rzeczny z gminy Tłuchowo w województwie kujawsko-pomorskim.

Centralne Targi Rolnicze to także szansa dla każdego rolnika na podniesienie swoich kwalifikacji i rozszerzenie wiedzy poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. W tym roku były to m.in. konferencje przygotowane przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów czy panele Centrum Doradztwa Rolniczego, na których poruszane były najistotniejsze dla rolników kwestie.

Co oprócz biznesu?

Targi mają to do siebie, że są eventem niesamowicie złożonym i wielopłaszczyznowym, co czyni je miejscem trudnym do zwiedzenia w jeden dzień. Niewątpliwie do takich imprez zaliczają się Centralne Targi Rolnicze, które poza wielką wartością merytoryczną, niosą za sobą także rozrywkę. O nią zadbał niekwestionowany gwiazdor muzyki Disco-Polo CZADOMAN, który porwał wszystkich do szalonej zabawy podczas wieczoru wystawców.

Uwagę zwiedzających przykuła także rywalizacja w Pucharze Polski Agro Strongman. Jak sama nazwa wskazuje, zawody zostały oparte na konkurencjach związanych z rolnictwem, m.in. przeciąganie 4-tonowego ciągnika oraz przerzucanie opony od traktora o wadze 370 kg.

Podczas IV edycji Centralnych Targów Rolniczych zadebiutował także AgroCon – pierwszy w Polsce Festiwal Youtuberów Rolniczych. Ten element wyraźnie pokazuje, że zarówno branża rolnicza jak i targi, otwierają się na nowe i idą z duchem czasu. Wśród youtuberów znaleźli się Ewa Szczepaniak

(Zespół Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych), Grzegorz Bardowski „Bardowscy”, Magdalena Urbaniak ”Tractormania”, Piotr Kaliski „Rolnik Szuka Traktora” czy Mateusz Misiak „Matheo780”.

Centralne Targi Rolnicze w Liczbach

W naszym podsumowaniu nie mogło zabraknąć statystyk, szczególnie że w tym roku były one rekordowe. 31 587 odwiedzających podziwiało prezentację ponad 250 marek, a to wynik imponujący nie tylko w skali kraju, ale także całej Europy.

Te liczby to jasny przekaz – Centralne Targi Rolnicze są ważnym elementem w rozwoju polskiego rolnictwa. Chcemy – tak jak nasz partner honorowy Grupa Orlen – być paliwem napędzającym branżę, poprze stworzenie miejsca dla spotkań, wymiany doświadczeń, kształcenia i biznesu. Z tą ideą nie możemy już doczekać się V. edycji Centralnych Targów Rolniczych w Ptak Warsaw Expo. Do zobaczenia za rok!