Agro-Sorb

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Agro-Sorb – preparaty najnowszej generacji do wspomagania i regeneracji roślin po okresach stresowych oraz do podniesienia plonowania do wszystkich rodzajów upraw.

Zawarte w BIOSTYMULATORACH Agro-Sorb biologicznie aktywne WOLNE AMINOKWASY L-a uzyskuje się w procesie hydrolizy enzymatycznej. Tylko dzięki tej metodzie związki bioaktywne potrafią interweniować w mechanizmy fizjologiczne roślin. Produkty są zarejestrowane w MRiRW oraz przebadane w różnych warunkach klimatycznych.

EN

Agro-Sorb – new generation biostimulants support and regenerate plants after stressful periods and increase yields for all types of crops.

The biologically active L-a FREE AMINO ACIDS contained in the Agro-Sorb biostimulants are obtained in the process of enzymatic hydrolysis. Only thanks to this method, bioactive compounds can intervene in the physiological mechanisms of plants. The products are registered in the Ministry of Agriculture and tested in various climatic conditions.