FDPA Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Projekt LIFE Pilica to wielowymiarowy projekt finansowany przez Komisję Europejską i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego głównym celem jest poprawa jakości wód w zlewni Pilicy oraz zwiększenie ich retencji poprzez wspieranie wdrażania Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły.