Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

logo-exhibitor

Opis Wystawcy
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką naukową o zasięgu ogólnokrajowym, realizującą politykę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie szeroko rozumianej produkcji zwierzęcej. Głównym przedmiotem działań Instytutu jest prowadzenie badań i prac rozwojowych, obejmujących hodowlę wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich oraz produkcję bezpiecznej żywności.