Za nami V edycja Centralnych Targów Rolniczych – Największe Targi Nowoczesnych Technologii dla Rolnictwa w Polsce, które odbyły się między 26 a 28 listopada 2021 roku.

Swoje produkty i usługi zaprezentowało ponad setki wystawców, odwiedziło nas ponad 15089 klientów branżowych, aby nawiązać cenne kontakty biznesowe, pogłębić swoją wiedzę o rynku i trendach na nim panujących. V edycja dała wizytującym i wystawcom bezkonkurencyjną platformę do dyskusji wśród światowych liderów sektora.

Centralne Targi Rolnicze są ściśle ukierunkowane na transfer wiedzy, podczas imprezy uczestnicy mieli okazje wziąć udział prelekcjach i konferencjach, dotyczących innowacji w branży, między innymi:

Konferencja Rynek i Uprawa Kukurydzy zorganizowana przez Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, w ramach, której odbyły się trzy prelekcje: Rynek nasion kukurydzy w Polsce, Precyzyjne Rolnictwo, Nowe technologie uprawy kukurydzy i jej efekty.

Swoją prelekcję pod tytułem “Konopie w uprawie, w przetwórstwie i na rynkach w Polsce i na świecie”, zorganizowała Fundacja Konopie dla Ziemi. W trakcie wykładu zostały poruszone główne aspekty z wiązane z korzyściami, jakie płyną z uprawy konopi.

Po raz trzeci, w ramach imprezy, odbył się największy ogólnopolski plebiscyt wiejski MISTRZOWIE AGRO organizowany przez Polska Press. W tym roku nagrody w konkursie zostały przyznane w sześciu kategoriach: Sołtys Roku, Rolnik Roku, Gospodyni Roku, Koło Gospodyń Wiejskich, Sołectwo Roku, Gospodarstwo Agroturystyczne. Uroczyste wręczenie nagród było najważniejszym punktem uroczystej gali plebiscytu podczas Centralnych Targów Rolniczych.

Uwagę zwiedzających przykuła także rywalizacja w Pucharze Polski Strongman Nadarzyn 2021. Zawody składały się m.in. z przeciągania ciągnika czy spacer z yokiem o wadze 360 kg.

Tegoroczne targi to kolejny sukces na naszej liście. Wszystkim, którzy się pojawili serdecznie dziękujemy. Cieszymy się, że nasi klienci opuścili hale z podpisanymi kontraktami i bogatsi o najaktualniejszą wiedzę o rynku i panujących na nim trendach oraz innowacjach.

Do zobaczenia w przyszłym roku.