Potwierdzenie rejestracji / Registration confirmation

Dziękujemy za rejestrację. Potwierdzenie rejestracji z kodem QR zostało wysłane na podanego maila./ Thank you for your registration. Registration confirmation with a QR code has been sent to the e-mail address provided.