Pobierz plik PDF/HTMLLub wyślij maila z zaproszeniem do wybranej osoby

`; const packedMail = "data:text/plain;charset=utf-8," + encodeURIComponent(mail); download(packedMail, "zaproszenie-mail-html.txt", "text/plain"); }